ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Καταγραφή ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στην ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), στο πλαίσιο διαμόρφωσης δράσεων και προτάσεων για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στην ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα καθώς και την διάχυση και υποστήριξη των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλεί μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας, φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό, που χρησιμοποιούν ή και δημιουργούν ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτές τεχνολογίες ή/κα ανοιχτό περιεχόμενο στο ίδρυμα τους, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο https://edu-quest.ellak.gr/.

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να καταγραφούν όλα τα έργα ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτών τεχνολογιών και περιεχομένου που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να δημιουργηθεί ένα μητρώο ανοιχτότητας που θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνεργασίας και δημοσιότητας έργων και καλών πρακτικών. Παράλληλα θα εμπλουτίζεται ο πίνακας ισοδυνάμων λογισμικών ώστε να υπάρχει συνοπτική εικόνα για όλα τα ανοιχτά λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα.

Ήδη, η ΕΕΛΛΑΚ έχει ξεκινήσει το μητρώο σχολείων που υλοποιούν δράσεις ανοιχτών τεχνολογιών, το μητρώο εκπαιδευτικών και τον κατάλογο ανοιχτού λογισμικού που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς τόσο στη διδασκαλία όσο και στην οργάνωση / διαχείριση των μαθημάτων και των εργαστηρίων στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Παράλληλα έχουμε κατάλογο κοινοτήτωνκατάλογο εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού,  κατάλογο νομικών που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με ανοιχτές τεχνολογίες καθώς και κατάλογο προγραμματιστών github. Όλα τα μητρώα ενημερώνονται από τους ίδιους του ενδιαφερόμενους ή/και σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ.

Η εφαρμογή edu-quest.ellak.gr είναι μια δράση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ η οποία έχει αναπτυχθεί με την χρήση ανοιχτού λογισμικού. Το περιεχόμενο διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Παρόμοια Διανομή και το λογισμικό με άδεια EUPL. Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής είναι διαθέσιμος στο GitHub για βελτίωση και αξιοποίηση.

 

Όλες οι καταχωρίσεις δημοσιεύονται στο https://edu.ellak.gr/mitroo-anichton-technologion-stin-tritovathmia-ekpedefsi/. 

Tα δεδομένα του ερωτηματολογίου διατίθενται ως ανοιχτά δεδομένα με τον μορφότυπο csv, εδώ.

Χρησιμοποιείτε ή δημιουργείτε ανοιχτό λογισμικό ή/και ανοιχτό περιεχόμενο στο Ίδρυμα σας; Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στο https://edu-quest.ellak.gr/

 

-.-

Leave a Comment