ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

SCOPES-df: Βοηθήστε στην δράση του Fab Foundation για την προώθηση του STEM στην εκπαίδευση

Το Fab Foundation δημιουργήθηκε το 2009 με στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη των fablabs διεθνώς, καθώς και την ανάπτυξη περιφερειακών οργανώσεων. Αποστολή του είναι να παρέχει πρόσβαση στα εργαλεία, και στις γνώσεις για την εκπαίδευση, την καινοτομία και την εφευρετικότητα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και την ψηφιακή κατασκευή, ώστε να επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να κάνει σχεδόν (οτιδήποτε) και συνεπώς να δημιουργεί ευκαιρίες για βελτίωση της ζωής και των μέσων διαβίωσης σε όλο τον κόσμο.

Πριν από λίγες μέρες το Fab Foundation ξεκίνησε την δράση SCOPES -df (Scaling a Community of Practice for Education in STEM through Digital Fabrication) με στόχο να προωθήσει την μάθηση STEM σε επίσημα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μέσω τεχνολογιών και πρακτικών ψηφιακής κατασκευής που βρίσκονται σε Fab Lab ή Makerspace. Κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής φάσης, το SCOPES -df αναζητά δραστηριότητες και έργα από εκπαιδευτικούς STEM, τα οποία  θα αναπτυχθούν περαιτέρω και θα προσαρμοστούν σε σχέδια μαθημάτων, τα οποία θα είναι ευθυγραμμισμένα με τα εθνικά πρότυπα των ΗΠΑ, με πρόθεση να τα ευθυγραμμιστούν με τα διεθνή πρότυπα στο μέλλον.

Αν και τα τελικά μαθήματα SCOPES-df θα οργανωθούν σε ένα ενιαίο σχήμα, οι υποβολές γίνονται αποδεκτές με τη μορφή επιλογής σας, αλλά θα πρέπει:

1. Να συμπεριλαμβάνονται σαφείς μαθησιακοί στόχοι και περιεχόμενο σχετικό με το STEM για μαθητές  K-12
2. Να χρησιμοποιούνται εργαλεία και / ή πρακτικές ψηφιακής κατασκευής
3. Το πρωτότυπο περιεχόμενο και οι πηγές να διατίθενται με  άδεια Creative Commons CC by SA, η οποία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση από άλλους.

Για να συνεισφέρετε στο SCOPES -df  πατήστε εδώ

Leave a Comment