ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα για την Αναλυτική των Εκπαιδευτικών Δεδομένων από την πλευρά του Εκπαιδευτικού

edu1x_courseaboutpage_318x210Διεθνώς, η λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων σε πολλαπλά επίπεδα (Σχολική Τάξη, Σχολική Μονάδα, Εκπαιδευτικές Πολιτικές) βασίζεται, σε διαρκώς αυξανόμενο βαθμό, στην επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό, η Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Educational Data Analytics) αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή αντικείμενα εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη ικανοτήτων ανάλυσης και αξιοποίησης εκπαιδευτικών δεδομένων (Data Literacy) συμπεριλαμβάνεται στα αναδυόμενα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Το EDU1x Analytics for the Classroom Teacher είναι ένα νέο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course, MOOC) που προσφέρεται μέσω της διεθνούς διαδικυακής πλατφόρμας edX που δημιούργησαν το Harvard University και MIT το 2012. To EDU1x Analytics for the Classroom Teacher αναπτύχτηκε από τον Δημήτρη Σάμψων, Καθηγητή στο School of Education του Curtin University, του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας.

logo-edx

Το EDU1x Analytics for the Classroom Teacher είναι το πρώτο MOOC διεθνώς που παρουσιάζει το θέμα της Αναλυτικής των Εκπαιδευτικών Δεδομένων από την πλευρά του Εκπαιδευτικού της Σχολικής Τάξης. Για περισσότερες πληροφορίες, και εγγραφή στο MOOC, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του στο edX: https://www.edx.org/course/analyticsclassroomteachercurtinxedu1x. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εισαγωγικό Video του MOOC στο Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=D49lGHr0EBg.

Το EDU1x Analytics for the Classroom Teacher αρχίζει στις 24 Οκτωβρίου και διαρκεί 6 εβδομάδες, από τις οποίες η πρώτη αφορά σε εξοικείωση με την πλατφόρμα edX και η τελευταία στην ανακεφαλαίωση του μαθήματος. Το επίπεδο του μαθήματος είναι εισαγωγικό και δεν απαιτεί προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στο θέμα. Η εγγραφή παρακολούθησης είναι δωρεάν, και στο μάθημα έχουν ήδη εγγραφεί 500 εκπαιδευτικοί από 72 διαφορετικές χώρες.

One thought on “Νέο Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα για την Αναλυτική των Εκπαιδευτικών Δεδομένων από την πλευρά του Εκπαιδευτικού

Leave a Comment