ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πως η τεχνολογία των blockchains μπορεί να βοηθήσει την εκπαίδευση

Η τεχνολογία blockchain είναι μία αποκεντρωμένη τεχνολογία δικτύων στην οποία τα ίδια δεδομένα καταγράφονται και διατηρούνται σε πολλαπλούς κόμβους(υπολογιστές συνδεδεμένους σε ένα δίκτυο) που είναι γεωγραφικά απομονωμένοι μεταξύ τους. Επιτρέπουν στους χρήστες του δικτύου να μεταφέρουν ελεύθερα και με ασφάλεια άδειες μεταξύ τους χωρίς την ανάγκη μίας εδραιωμένης σχέσης εμπιστοσύνης. Η μεταφορά γίνεται με τέτοιο τρόπο που η καταστροφή ή παραβίαση των προγραμμάτων και των δεδομένων είναι απαγορευτικά δύσκολη. Χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα των οικονομικών με εικονικά νομίσματα όπως το bitcoin, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί από υπηρεσίες όλων των ειδών. 
Το Holberton School στο Σαν Φρανσίσκο, ήδη χρησιμοποιεί τα blockchain για την αυθεντικοποίηση πτυχίων από πιθανούς εργοδότες. Χρησιμοποιεί το bitproof, μία εφαρμογής για την ηλεκτρονική επικύρωση εγγράφων. 
Η Sony Global Education έχει ξεκινήσει τη προσπάθεια για ενσωμάτωση των blockchain σε ακόμα μία εφαρμογή στον τομέα της εκπαίδευσης που εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες ασφάλειας των blockchain για να πραγματοποιήσει κρυπτογραφημένη αποστολή δεδομένων, όπως αρχεία ακαδημαϊκής επάρκειας και  μέτρα προόδου, μεταξύ δύο συγκεκριμένων μερών. Με αυτό το τρόπο μπορεί να δημιουργήσει ένα ολοκαίνουριο σύστημα υποδομών για τον ασφαλή διαμοιρασμό αρχείων σε δίκτυα.
Για παράδειγμα, μετά από μία εξέταση για την απόδειξη της ακαδημαϊκής του επάρκειας, ο εξεταζόμενος μπορεί να ζητήσει να μοιραστεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων με μία ή περισσότερες οργανώσεις αξιολόγησης. H κάθε οργάνωση αξιολόγησης θα αξιοποιούσε τα ατομικά αποτελέσματα των εξετάσεων με διαφορετικούς τρόπους σύμφωνα με τις δικές της μεθόδους. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα θα αποτελούσε καινοτομία. 
Με την υιοθέτηση εφαρμογών που χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία της Sony Global Education, θα γίνει πιθανή η ανοιχτή και ασφαλής διαχείριση ακαδημαϊκών δεδομένων οδηγώντας σε ανάδειξη νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Με αυτή την υποδομή, η κάθε οργάνωση αξιολόγησης στην οποία θα αποστέλλονται αρχεία εξέτασης θα μπορούσε να αξιολογήσει αυτά τα αποτελέσματα και να υπολογίσει μία βαθμολογία με τις δικές της μεθόδους.
Επιπρόσθετα, η δημιουργία μίας ανοιχτής αλλά ασφαλούς υποδομής έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει πολλά εκπαιδευτικά ινστιτούτα στο δίκτυο, με αποτέλεσμα την υψηλή αξιοπιστία στη διαχείριση των εξετάσεων.
Blockchain-blue-1024x284
Τέλος το ανοιχτό πρωτόκολλο ανταλλαγής αυτής της νέας τεχνολογίας,  μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά  σε ένα ευρύτερο πεδίο βιομηχανιών, όπως την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες και την ενέργεια.
Η αποστολή της Sony Global Education είναι «να παρέχει ένα εύρος ενωτικών, μη παραδοσιακών υπηρεσιών που εμπνέουν το πάθος για μάθηση σε όλο το κόσμο και προσφέρουν την ευκαιρία για δραστηριοποίηση πάνω σε αυτό το πάθος, και να δημιουργήσει μια νέα εκπαιδευτική υποδομή για μία συνδεδεμένη κοινωνία». Θεωρεί τα blockchains μία κομβική τεχνολογία που έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει σημαντικά το εκπαιδευτικό τοπίο του μέλλοντος. 
Η SGE θα αρχίσει να αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία βασισμένη στα blockchains το 2017 ξεκινώντας με το επόμενο Global Math Challenge,  ένα παγκόσμιο διαγωνισμό που τεστάρει τις ικανότητες των συμμετεχόντων στα μαθηματικά και τη δημιουργική σκέψη.
Πηγές: http://thenewstack.io/one-school-using-bitcoin-blockchain-authenticate-degrees/
http://www.eschoolnews.com/2016/03/18/how-blockchain-technology-could-influence-education/ 

Leave a Comment