ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2016 #gredu

pekap Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. Πελοποννήσου διοργανώνουν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και το Τ.Ε.Ι, Πελοποννήσου (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής) το

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ρόλος και Εφαρμογές»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 15 έως 17 Απριλίου 2016 στην πόλη του Ναυπλίου ή της Κορίνθου.

Αντικείμενο

Ο ψηφιακός γραμματισμός καθιστά το άτομο ικανό να λειτουργεί στην κοινωνία της γνώσης, γι’ αυτό αποτελεί ζητούμενο στη σύγχρονη εκπαίδευση, αλλά και εργαλείο στη διδασκαλία και τη μάθηση. Από την άλλη, η επιστήμη της Πληροφορικής και οι εφαρμογές της, αδιαμφισβήτητα αποτελούν μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να υποστηρίξει και τα δύο, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της διδακτικής πρακτικής αλλά και στον παιδαγωγικό μετασχηματισμό της ταχύτατα εξελισσόμενης επιστημονικής γνώσης.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα ώστε να αναδειχθούν και συζητηθούν όλα τα θέματα σε σχέση με τη διδασκαλία και τη διδακτική της Πληροφορικής και αφορούν:

• τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση

• τις καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές που προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση γενικότερα και

• το ψηφιακό γραμματισμό εκπαιδευτικών και μαθητών

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Θεματικές ενότητες

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείει και άλλες, σχετικές πάντα με τον γενικότερο τίτλο του:

• Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

• Εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της Πληροφορικής

• Προγράμματα Σπουδών και εκπαιδευτικό υλικό Πληροφορικής

• Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής

• Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής – πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής μονάδας

• Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του Προγραμματισμού και της Αλγοριθμικής

• Προγραμματισμός και Περιβάλλοντα

• Σχεδίαση και Υλοποίηση διδακτικών σεναρίων για την διδασκαλία της Πληροφορικής με χρήση Τ.Π.Ε. στο σχολείο

• Εκπαιδευτικό Λογισμικό

• Εκπαιδευτική Ρομποτική

• Πληροφορικός Γ ραμματισμός

• Ηλεκτρονική Μάθηση

• Θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο

• Καινοτόμες Πρακτικές στη διδασκαλία και στην εκπαίδευση

• Συνεργασίες και Δικτύωση

• Ψηφιακό Υλικό εκπαιδευτικού – παιδαγωγικού χαρακτήρα

• Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στην εκπαίδευση

Σε ποιους απευθύνεται

  • Καθηγητές Πληροφορικής
  • Στελέχη της εκπαίδευσης
  • Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Πληροφορική στην εκπαίδευση
  • Φοιτητές και σπουδαστές Πληροφορικής

Δραστηριότητες – Εργασίες

• Κεντρικές ομιλίες

• Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας

• Παρουσιάσεις εργασιών και ανακοινώσεων

• Εργαστηριακές παρουσιάσεις

• Συνεδρίες εκπαιδευτικών σεναρίων από την Επιμόρφωση Β επιπέδου Πληροφορικών

Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν τέσσερις κατηγορίες εργασιών:

• Ερευνητικές εργασίες (8-10 σελίδες)

• Σύντομες ανακοινώσεις (4-6 σελίδες)

• Εργαστηριακές παρουσιάσεις (2-4 σελίδες)

• Εκπαιδευτικά Σενάρια Επιμόρφωσης Β Επιπέδου Πληροφορικών (3-5 σελίδες)

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές και τον τρόπο υποβολής των εργασιών θα δοθούν κατά την 2η Ανακοίνωση του συνεδρίου.

Σημαντικές Ημερομηνίες

• 2η Ανακοίνωση (20 Νοεμβρίου 2015)

• Έναρξη υποβολής εργασιών (30 Νοεμβρίου 2015)

• 3η Ανακοίνωση (20 Δεκεμβρίου 2015)

• Λήξη υποβολής εργασιών (31 Ιανουαρίου 2016)

• 4η Ανακοίνωση (1 Φεβρουαρίου 2016)

• Ενημέρωση αποδοχής εργασιών (29 Φεβρουαρίου 2016)

• Έναρξη εγγραφών (1 Μαρτίου 2016)

• Υποβολή εργασιών για πρακτικά (20 Μαρτίου 2016)

• 5η Ανακοίνωση (31 Μαρτίου 2016)

• Ανακοίνωση προγράμματος (10 Απριλίου 2016)

• Διεξαγωγή συνεδρίου (15 – 17 Απριλίου 2016)

 

Επικοινωνία

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 211-8508055, στην ιστοσελίδα http://synedrio.pekap.gr και στο email: synedrio@pekap.gr.

 

Πηγή:  http://edu.klimaka.gr/

Leave a Comment