ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σε αυτό τον κατάλογο παρουσιάζονται οι ανοιχτές τεχνολογίες και το ανοιχτό λογισμικό που χρησιμοποιείται στην ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα,σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του https://edu-quest.ellak.gr/.

Στόχος του καταλόγου, είναι να καταγραφούν όλα τα έργα ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτών τεχνολογιών και περιεχομένου που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να δημιουργηθεί ένα μητρώο ανοιχτότητας που θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνεργασίας και δημοσιότητας έργων και καλών πρακτικών.

Όσα μέλη της ακαδημαϊκής - ερευνητικής κοινότητας, φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό, που χρησιμοποιούν ή και δημιουργούν ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτές τεχνολογίες ή/και ανοιχτό περιεχόμενο στο ίδρυμα τους, μπορούν να εμπλουτίσουν τον κατάλογο , συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στο https://edu-quest.ellak.gr/

Ταξινόμηση κατά:
619 εγγραφές ικανοποιούν τις τρέχουσες παραμέτρους αναζήτησης:
AJAX
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Μάθημα: Μηχανική μάθηση/Ανάκτηση πληροφοριών/Μηχανική λογισμικού/Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων/Semantic Web
URL: click here
MariaDB
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Μάθημα: Μηχανική μάθηση/Ανάκτηση πληροφοριών/Μηχανική λογισμικού/Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων/Semantic Web
URL: click here
Metasploit Framework
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Μάθημα: Μηχανική μάθηση/Ανάκτηση πληροφοριών/Μηχανική λογισμικού/Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων/Semantic Web
URL: click here
Web Scarab
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Μάθημα: Μηχανική μάθηση/Ανάκτηση πληροφοριών/Μηχανική λογισμικού/Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων/Semantic Web
URL: click here
Virtuoso
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Μάθημα: Μηχανική μάθηση/Ανάκτηση πληροφοριών/Μηχανική λογισμικού/Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων/Semantic Web
URL: click here
SPARQL
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Μάθημα: Μηχανική μάθηση/Ανάκτηση πληροφοριών/Μηχανική λογισμικού/Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων/Semantic Web
URL: click here
R
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
URL: click here
Libreoffice
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
URL: click here
7zip
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
URL: click here
Tight VNC
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
URL: click here
Mozilla Thunderbird
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
URL: click here
Mozilla
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
VLC
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
URL: click here
GIMP
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
URL: click here
WinSCP
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
URL: click here
exiftool
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
URL: click here
GenealogyJ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
URL: click here
Maxima, a Computer Algebra System
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
Μάθημα: Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός Θ+Ε
URL: click here
WolframAlpha
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
Μάθημα: Γραμμική Άλγεβρα Θ
URL: click here
PostgreSQL/PostGIS
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
URL: click here
Γλώσσα προγραμματισμού R
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ
URL: click here
Open office
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
URL: click here
android studio
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Μάθημα: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
URL: click here
BKG Ntrip
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ κ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
URL: click here
GPSTk
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ κ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
URL: click here
RTKLib
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ κ ΠΛΟΗΓΗΣΗ
URL: click here
GeographicLib
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ V (ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ)
URL: click here
GNU Octave
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ V (ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ)
URL: click here
Python
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα: ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μάθημα: ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ V (ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ)
URL: click here
Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment)
Ίδρυμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
URL: click here

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • Για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ως Ανοιχτά Δεδομένα υπό μορφή αρχείου csv, εγγραφειτε στο site της ΕΕΛΛΑΚ.
  • Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ εδώ.