ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σε αυτό τον κατάλογο παρουσιάζονται οι ανοιχτές τεχνολογίες και το ανοιχτό λογισμικό που χρησιμοποιείται στην ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα,σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του https://edu-quest.ellak.gr/.

Στόχος του καταλόγου, είναι να καταγραφούν όλα τα έργα ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτών τεχνολογιών και περιεχομένου που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να δημιουργηθεί ένα μητρώο ανοιχτότητας που θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνεργασίας και δημοσιότητας έργων και καλών πρακτικών.

Όσα μέλη της ακαδημαϊκής - ερευνητικής κοινότητας, φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό, που χρησιμοποιούν ή και δημιουργούν ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτές τεχνολογίες ή/και ανοιχτό περιεχόμενο στο ίδρυμα τους, μπορούν να εμπλουτίσουν τον κατάλογο , συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στο https://edu-quest.ellak.gr/

Ταξινόμηση κατά:
619 εγγραφές ικανοποιούν τις τρέχουσες παραμέτρους αναζήτησης:
Software
Ίδρυμα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: Python lab
URL: click here
linux, java, freebsd
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Μάθημα: Προγραμματισμός Δικτύων
URL: click here
SCRATCH,
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μάθημα: Πληροφορική στην Εκπαίδευση ΙΙ
URL: click here
SCRATCHJR
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μάθημα: Πληροφορική στην Εκπαίδευση ΙΙ
URL: click here
APP INVENTOR
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μάθημα: Πληροφορική στην Εκπαίδευση ΙΙ
URL: click here
Android / Android Studio/ SQLite
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τμήμα: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μάθημα: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
URL: click here
Libre Office
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA I
URL: click here
Βάση Δεδομένων MySQL
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μάθημα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
URL: click here
Cern Root
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
Μάθημα: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι
URL: click here
LibreOffice
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
Μάθημα: ΕΙΣΑΓ.ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝ.ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΩΜΑΤΙΑ
URL: click here
LaTeX
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
Μάθημα: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι
URL: click here
Σεμινάρια εκμάθησης LaTeX για φοιτητές της ΣΘΕ (Μάθημα εκτός προγράμματος σπουδών)
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΦΥΣΙΚΗΣ
Μάθημα: Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα
URL: click here
LibreOffice
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
URL: click here
GNU-Octave
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
URL: click here
SPICE
Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Μάθημα: ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
URL: click here
ARDUINO-GRBL
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CNC
URL: click here
Linux-CNC
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CNC
URL: click here
ARDUINO
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
Μάθημα: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ/Υ
URL: click here
PLC-OPEN
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
Μάθημα: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
URL: click here
joomla
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
URL: click here
Prestashop
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
URL: click here
OPENECLASS
Ίδρυμα: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μάθημα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
URL: click here
Seismic Unix
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ
URL: click here
scisola
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ)
Τμήμα: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΑΑ)
Μάθημα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
URL: click here
Vienna RNA web services
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΜΕ-Μοριακή Ιολογία Φυτών
URL: click here
UNAfold RNA web server
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΜΕ-Μοριακή Ιολογία Φυτών
URL: click here
RNAcomposer 3D structure of RNA
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μάθημα: ΜΕ-Μοριακή Ιολογία Φυτών
URL: click here
R
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Μάθημα: Μηχανική μάθηση/Ανάκτηση πληροφοριών/Μηχανική λογισμικού/Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων/Semantic Web
URL: click here
PHP
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Μάθημα: Μηχανική μάθηση/Ανάκτηση πληροφοριών/Μηχανική λογισμικού/Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων/Semantic Web
URL: click here
Javascript
Ίδρυμα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
Μάθημα: Μηχανική μάθηση/Ανάκτηση πληροφοριών/Μηχανική λογισμικού/Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων/Semantic Web
URL: click here

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • Για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ως Ανοιχτά Δεδομένα υπό μορφή αρχείου csv, εγγραφειτε στο site της ΕΕΛΛΑΚ.
  • Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ εδώ.