ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δράσεις Ανοικτού Κώδικα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δύο βασικές δράσεις υποστηρίζονται στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (CSD) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΕΤΕ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής με Διευθυντή τον Καθηγητή Αντώνιο Σαββίδη και την ερευνητική του ομάδα PLATO (Programming Languages and Tools) στο CSD.

Η βασική φιλοσοφία των δράσεων είναι η μετάβαση από τον ψηφιακό αναλφαβητισμό ως κύριο μήνυμα στα τέλη του εικοστού αιώνα στον προγραμματιστικό αναλφαβητισμό ως το νέο θεμελιώδες πρόβλημα στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα.

Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην ανάδειξη του προγραμματισμού ως βασική δεξιότητα με την αξιοποίηση εργαλείων ανοικτού κώδικα, ανοικτών δράσεων και ανοικτών υποδομών, φέρνοντας πλησιέστερα τους νέους πολίτες σε μία κουλτούρα προγραμματισμού και κατασκευαστικού πειραματισμού, πέραν της απλής χρήσης τεχνολογιών και συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό οι δύο παρακάτω δράσεις πραγματοποιούνται με χρονική αλληλουχία, με την πρώτη να έχει πλέον ολοκληρωθεί, καθώς αποτελεί μία σημαντική βάση για την στήριξη της δεύτερης δράσης που είναι ήδη σε εξέλιξη.

Δράση Α. BlocklyStudio: Δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Ανάπτυξης (IntegratedDevelopmentEnvironment) Οπτικού Προγραμματισμού (VisualProgramming) πάνω από το ανοικτό εργαλείο Blockly της Google.

Τα συστήματα οπτικού προγραμματισμού είναι δημοφιλή για μη επαγγελματίες προγραμματιστές και ενώ αρχικά δημιουργήθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ώστε να βοηθήσουν παιδιά και μαθητές να προγραμματίσουν παιχνίδια μικρής κλίμακας, πλέον αντιμετωπίζονται ως εργαλεία που μπορούν να προσφέρουν ισχυρές, ευέλικτες και φιλικές δυνατότητες διαμόρφωσης, ρύθμισης και επέκτασης συστημάτων στους χρήστες.

Η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος καλύπτει πολλές από τις κύριες μελλοντικές προκλήσεις που είχαν τεθεί από την Google για την επέκταση του βασικού Blockly, ειδικότερα: Project Management, Block-Level Debugging, Collaborative Editing και Domain Customization. Περιέχει ήδη ένα ολοκληρωμένο υποσύστημα για την οπτική σύνθεση έξυπνων αυτοματισμών για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), χρησιμοποιώντας το IoTivity middleware, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πειραματισμού εν δυνάμει σε οποιονδήποτε με βασικές γνώσεις προγραμματισμού, είτε με άμεση χρήση πραγματικών έξυπνων συσκευών του περιβάλλοντος χώρου ή μέσω εικονικών συσκευών που υποστηρίζει ένα σύστημα εξομοίωσης (smart device simulator).

Σχετικά links:

Δράση Β. OpenLivingLaboratory: Δημιουργία ενός ανοικτού hackerspace στην πόλη του Ηρακλείου με τη μορφή ενός Ζωντανού Ανοικτού Ζωντανού Εργαστηρίου με έμφαση στη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα.

Οι κύριοι άξονες δημιουργίας του ανοικτού εργαστηρίου είναι οι παρακάτω:

  • Φιλοξενία μέσα στην πόλη, με εύρεση κατάλληλου χώρου, μέσω παραχώρησης χρήσης από το Δήμο, την Περιφέρεια, άλλο δημόσιο φορέα , οργανισμό ή ιδιώτη.
  • Διασφάλιση του αρχικού εξοπλισμού μέσω κατάλληλης χρηματοδότησης, αλλά και κάλυψης των λειτουργικών εξόδων με τη χρήση δωρεών, χορηγιών αλλά και σταθερών συνεργασιών και εθελοντισμού.
  • Επικέντρωση σε ανοικτές δράσεις κυρίως για νέους πολίτες, με έμφαση σε μαθητές και φοιτητές, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων σε συνεργατικές ομάδες, με τεχνολογικό πειραματισμό, καινοτομία και εξωστρέφεια.
  • Ανοικτότητα προς τους πολίτες, με κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά και τοπικούς φορείς όπως το εμπορικό επιμελητήριο, το εργατικό κέντρο και επαγγελματικούς συλλόγους.
  • Συνεχής αναδιαμόρφωση και εξέλιξη με τρόπο που να είναι αφενός σύγχρονος, αφετέρου ελκυστικός και φιλικός προς τους νέους που θα το υποστηρίζουν.
  • Αρχική στελέχωση και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, λειτουργικότητα, ευελιξία, ανοικτότητα, διαφάνεια και βιωσιμότητα.

Leave a Comment