ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Το Moodle Plugin – StudentQuiz

Το Moodle plugin StudentQuiz επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργήσουν οι ίδιοι μία τράπεζα ερωτήσεων συνεργατικά, με γνώμονα την δική τους άποψη για την αξιολόγηση!

Ένα εξαιρετικό plugin το οποίο μάλιστα κέρδισε το βραβείο ALT Learning Technologist of the Year Awards της ένωσης τεχνολογίας για την μάθηση του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom’s Association for Learning Technology’s).

H κατασκευή μιας ερώτησης δημιουργεί ένα καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα από την απλή απάντηση σε μια ερώτηση. Έτσι, το μαθησιακό περιεχόμενο δημιουργείται ενεργά από τον εκπαιδευόμενο, όχι μόνο παθητικά λαμβανόμενο από το περιβάλλον.

Ο καθηγητής Koch ο οποίος κρύβεται πίσω από την δημιουργία του StudentQuiz αναφέρει:

“Ξεκίνησα να δουλεύω στο Student Quiz το 2015 μαζί με διαφορετικές ομάδες μαθητών. Τώρα χρησιμοποιείται από περίπου 1000 εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Υπάρχει μεγάλη γνώση και δημιουργικότητα στους μαθητές και ήθελα να τους ενδυναμώσω για να δημιουργήσουν μόνοι τους μαθησιακό περιεχόμενο. Χρησιμοποίησα το κουίζ επειδή οι μαθητές γενικά δείχνουν να το απολαμβάνουν και μπορούν να μάθουν πολλά δημιουργώντας ερωτήσεις για να προκαλέσουν τους συνομηλίκους τους.

“Το Moodle αναπτύχθηκε με αφοσίωση στην παιδαγωγική και στις κοινωνικές κατασκευαστικές αρχές – συγχαίρουμε τον Dr.Koch για το βραβευμένο πρόσθετο StudentQuiz και τη συμβολή του στην προώθηση της εμπλοκής των μαθητών και της συνεργατικής μάθησης. Είναι ένα παράδειγμα ενός από τα μεγαλύτερα δυνατά σημεία του Moodle, και αυτή είναι η κοινότητα που έχει αναπτυχθεί γύρω από το έργο.” Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Moodle, λέει ο Martin Dougiamas.

Ο Δρ Koch εξηγεί: “Η θεωρία πίσω από το StudentQuiz ονομάζεται κονστρουκτιβισμός – η κατασκευή μιας ερώτησης δημιουργεί ένα καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα από την απλή απάντηση σε μια ερώτηση. Έτσι, το μαθησιακό περιεχόμενο δημιουργείται ενεργά από τον μαθητή, όχι μόνο παθητικά λαμβανόμενο από το περιβάλλον. Επιπλέον, η φοιτητική κοινότητα συμβάλλει επίσης στην αξιολόγηση της ποιότητας των ερωτήσεων.

Οι μαθητές μπορούν να σχολιάσουν ερωτήσεις που συχνά δημιουργούν έντονη συζήτηση για τη σωστή απάντηση. Η ίδια η συζήτηση γίνεται μέρος της μάθησης. Ο εκπαιδευτής έχει την ευκαιρία να εγκρίνει ή να απορρίψει μια ερώτηση και κάθε μαθητής μπορεί να αξιολογήσει μια ερώτηση μόλις την απαντήσει. Ομοίως, οι ερωτήσεις που τίθενται και η επακόλουθη συζήτηση ενημερώνει επίσης τον εκπαιδευτή και επομένως προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί ενεργούν ως διαμεσολαβητές μέσω της διαδικασίας της συνεργατικής μάθησης.”

Για λεπτομερείς πληροφορίες και λεπτομέρειες εγκατάστασης, επισκεφθείτε το moodle.org.

2 thoughts on “Το Moodle Plugin – StudentQuiz

Leave a Comment