ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αφρικής συνεργάστηκαν για να προωθήσουν ανοικτού κώδικα πλατφόρμα Βιοϊατρικής Μηχανικής

Η UBORA είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που στοχεύει στην προώθηση ιατρικών λύσεων – για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στην υγεία-, μέσω των αρχών του ανοιχτού κώδικα. Είναι έργο πέντε Ευρωπαϊκών και δύο Αφρικανικών πανεπιστημίων. Τα ιδρύματα αυτά, αξιοποίησαν το δίκτυο και τις γνώσεις των τεχνολογικών κέντρων τους, πραγματοποιώντας πρωτότυπες ιδέες, περιορίζοντας το κόστος ανάπτυξης και αυξάνοντας την ασφάλεια τους.

Η  Innovation and Sustainability Management Committee (ISMC), με εννέα εμπειρογνώμονες, είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση τόσο της ομαλής πραγματοποίησης της πλατφόρμας όσο και για την συμμόρφωσή της με τον ανοιχτό κώδικα. Η UBORA, επιπροσθέτως, πληρεί τις οδηγίες ποιότητας και ασφάλειας για τις βιοϊατρικές συσκευές σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 2017/745.

Η δομή της πλατφόρμας χωρίζεται σε τρεις κύριες ενότητες (κλινικές ανάγκες, διαχείριση έργου, πόροι). Κάθε στάδιο ελέγχεται και αξιολογείται από ειδικούς για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται τα κριτήρια ασφάλειας κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού. Αναλυτικότερα:

Κλινικές ανάγκες: Αναγνώριση βιοτεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένες κλινικές ανάγκες. Προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλείς και αποτελεσματικές ιατρικές λύσεις, αυτή η ενότητα παρέχει ένα περιβάλλον για συζητήσεις μεταξύ ασθενών, επαγγελματιών υγείας και μηχανικών ώστε τα ερευνητικά σχέδια να αντικατοπτρίζουν τις υπάρχουσες ανάγκες.


Διαχείριση έργου: Παρέχει καθοδήγηση στους ερευνητές για τη διαδικασία σχεδιασμού. Προσδιορίζει τις κατηγορίες κινδύνου και τα σχετικά πρότυπα εφαρμογής. Αυτή η ενότητα, ακόμη, περιλαμβάνει ένα αποθετήριο για κοινή χρήση αρχείων και την δυνατότητα προετοιμασίας του ερευνητικού προγράμματος για συγκέντρωση χρημάτων.

Πόροι: Παρέχει επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό για τη βιοϊατρική μηχανική.

Η κοινότητα προγραμματιστών της UBORA, περιλαμβάνει μηχανικούς και επαγγελματίες υγείας, που στοχεύουν στο σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων ανοιχτού κώδικα για την εξασφάλιση μεγαλύτερης πρόσβασης σε ιατρικές συσκευές. Στο πλαίσιο της γνωστοποίησης αυτών, το εγχειρίδιο για την πλατφόρμα UBORA διατίθεται στο GitHub. Η κοινότητα, όμως, συμμετέχει ενεργά και μέσω πρωτοβουλιών, όπως συνέδρια, ετήσιους διαγωνισμούς σχεδιασμού καθώς και την ετήσια σχολή σχεδιασμού. Ο Διαγωνισμός Σχεδιασμού, για το 2020, είχε θεματική τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα για το COVID-19 με στόχο την «παροχή ολοκληρωμένης διαχείρισης για την παρούσα πανδημία και για ενδεχόμενα μελλοντικά κρούσματα». Στις 23 Ιουνίου, ανακοινώθηκαν από την UBORA τα τέσσερα έργα που κέρδισαν, με συμμετέχοντες περισσότερους από 100 προγραμματιστές.

Πηγή: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment