ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Webinar «Scientix – Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής σε Επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Την Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 στις 17:00 η κα Αγγελική Καραγεωργοπούλου, εκπαιδευτικός ΠΕ19 σε συνεργασία με τον κο Σπύρο Παπαδάκη, Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής  Αιτωλοακαρνανίας θα παρουσιάσει την ιστοδιάλεξη: «Scientix –  Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής σε Επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Scientix είναι η κοινότητα για την εκπαίδευση των φυσικών επιστημών στην Ευρώπη. Ξεκίνησε το 2009 με σκοπό να συγκεντρώσει όλα τα STEM projects στην Ευρώπη και να τα κάνει προσβάσιμα στην κοινότητα των εκπαιδευτικών. Συνεισφέρει στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για την διερευνητική μάθηση και άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των φυσικών επιστημών και των Μαθηματικών.

Θα παρουσιαστεί το αποθετήριο του Scientix, που περιέχει περίπου 2000 σχέδια μαθήματος και άλλα εκπαιδευτικά υλικά,  ο Κατάλογος Δημοσίων Προφίλ, με το οποίο οι καθηγητές μπορούν να βρουν εταίρους σε projects ή να συνεργαστούν με άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους τους καθώς και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρονται από την πλατφόρμα για την εκπαίδευση STEM.

Αίτηση συμμετοχής: http://wmanager.tasksmart.eu/webinars/

webinar-41-afisa-v2-2-page-001

Leave a Comment