ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

One thought on “Διδάσκοντας τα παιδιά να προγραμματίζουν στην δική τους γλώσσα

  1. Κατά την προσωπική μου γνώμη είναι λάθος η τεράστια εμμονή στην χρήση των λεγόμενων turtle graphics για τη διδασκαλία προγραμματισμού. Να σημειώσω πως η LOGO σχεδιάστηκε για τη διδασκαλία των μαθηματικών και όχι για τη διδασκαλία προγραμματισμού. Για μάθει ένα παιδί να φτιάχνει ένα τετράγωνο με την LOGO, πρέπει να ξέρει τα βασικά χαρακτηριστικά του (4 πλευρές ίσες μεταξύ τους και 4 ορθές γωνίες). Αν δεν ξέρει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο προγραμματισμός όμως δεν μπορεί να απευθύνεται μόνο σε αυτόν που ξέρει γεωμετρία! Κατά την προσωπική μου άποψη είναι πολύ πιο χρήσιμο ένα παιδί να διδαχθεί τις βασικές αρχές προγραμματισμού (μεταβλητές, εντολές επανάληψης κ.λπ.) και μετά να μάθει προγραμματισμό GUI. Οι σκέψεις αυτές έχουν περιγραφεί αναλυτικά εδώ: http://arxiv.org/abs/1404.5870

Leave a Comment