ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Γλώσσα Python στην εκπαίδευση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής της Πληροφορικής – Ιωάννινα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2016

Στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2016 (http://didinfo2016.etpe.gr/) διοργανώνεται το συμπόσιο  Γλώσσα Python στην εκπαίδευση: Ζητήματα διδασκαλίας και ανάπτυξης της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών.

didinfo2016gr

Περιγραφή του συμποσίου

Η γλώσσα προγραμματισμού Python είναι αυτή τη στιγμή μια εξαιρετικά δημοφιλής γλώσσα υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιείται τόσο στο χώρο της εκπαίδευσης όσο και ως επαγγελματικό εργαλείο ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά λέγεται για την Python ότι έχει «χαμηλό κατώφλι» (εύκολη στην εκμάθησή της) ενώ «δεν έχει ταβάνι» (υψηλού επιπέδου επαγγελματικό εργαλείο που εξελίσσεται συνεχώς). Η Python είναι διερμηνευόμενη (interpreted) γλώσσα δυναμικής διαχείρισης τύπων σε αντίθεση με τις περισσότερο κλασικές γλώσσες προγραμματισμού (πχ. C++ & Java) που έχουν χαρακτήρα μεταγλωττιζόμενης (compiled) γλώσσας με στατική διαχείριση τύπων. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με την εξαιρετικά αντικειμενοστρεφή μορφή της (τα πάντα στην Python είναι αντικείμενα, ακόμη και οι κλάσεις οι ίδιες!) οδηγούν σε μια σειρά από «νεωτεριστικά» χαρακτηριστικά της γλώσσας που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την υπολογιστική σκέψη του προγραμματιστή. Ακόμη, η γλώσσα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τον προγραμματισμό με φιλοσοφία ελεύθερου και ανοικτού κώδικα καθώς δεν διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρές τεχνικές ενθυλάκωσης και απόκρυψης δεδομένων μέσα στις κλάσεις και τα αντικείμενά της. Καθώς η Python εισάγεται στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση η ιδιαίτερη μορφή της δημιουργεί έναν γόνιμο προβληματισμό για τον/την εκπαιδευτικό Πληροφορικής που καλείται να διδάξει προγραμματισμό με Python. Ποιος είναι ένας αποδοτικός διδακτικά τρόπος ώστε να παρουσιάσουμε/διδάξουμε τη γλώσσα στους μαθητές μας; Πώς να εκμεταλλευθούμε την απλότητα της γλώσσας ώστε να αναπτύξουμε την υπολογιστική σκέψη των μαθητών; Μέχρι ποιο σημείο συνθετότητας θα μπορούσαμε να «πάμε» με τη γλώσσα στη διδασκαλία μας; Τι να τονίσουμε και τι να «αποκρύψουμε» σε σχέση και με τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών; Τα σχετικά ερωτήματα μπορεί να αφορούν από τα πιο βασικά θέματα (όπως πχ. τη δυναμική διαχείριση τύπων δεδομένων) μέχρι και τα πιο προχωρημένα (όπως πχ. διαχείριση κλάσεων/αντικειμένων, σύνδεση με βιβλιοθήκες, κλπ.).

Το συμπόσιο απευθύνεται σε κάθε Πληροφορικό (εκπαιδευτικό, ερευνητή, επαγγελματία προγραμματιστή, κλπ.) που έχει εστιάσει και προβληματιστεί σχετικά με την Python και την εκπαιδευτική της χρήση και στοχεύει να παρουσιάσει τις σκέψεις, προτάσεις και συμπεράσματά του στο κοινό του συνεδρίου. Πιο συγκεκριμένα το συμπόσιο προσκαλεί ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις εξής θεματικές ενότητες (χωρίς αναγκαστικά να περιορίζονται οπωσδήποτε σε αυτές):

 • Μορφή και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Python σε σχέση με άλλες γλώσσες προγραμματισμού στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης
 • Python και Υπολογιστική σκέψη: αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους
 • Σχεδιασμός και μελέτη πρωτότυπων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων
 • Διδακτικές προσπάθειες με την Python και σχετικά συμπεράσματα
 • Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Python στην Επαγγελματική εκπαίδευση
 • Δυσκολίες εκπαιδευτικών για την ένταξη της Γλώσσας στο Λύκειο, ΕΠΑΛ
 • Τα όρια της Python στην εκπαίδευση: μέχρι πού να πάμε;
 • Python στην εκπαίδευση και σύνδεση με τα επαγγελματικά περιβάλλοντα
 • Python και σχετικές βιβλιοθήκες σε περιβάλλον εκπαίδευσης
 • Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τις δυνατότητες που έχει στην καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης
 • Δυσκολίες και παρανοήσεις μαθητών/φοιτητών στην ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων μέσω  Python

Πέρα από την «τυπική» παρουσίαση εργασιών το συμπόσιο αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την καταγραφή χρήσιμων συμπερασμάτων που μπορούν να αποτελέσουν έναν αρχικό οδηγό για την βέλτιστη ένταξη και αξιοποίηση της γλώσσας Python στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Οργανωτές:

Leave a Comment