ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για συμμετοχή στον εθνικό διάλογο για την παιδεία

Από την αρχή του έτους έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος για την παιδεία. Μια διαδικασία που δεν στοχεύει απλά σε κάποιες νομοθετικές αλλαγές αλλά σε ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στον ιστότοπο http://dialogos.minedu.gov.gr/) του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία προσκαλούνται οι πολίτες να καταθέσουν προτάσεις, οι οποίες μπορούν να αφορούν πλευρές, επί μέρους ζητήματα για την εκπαιδευτική διαδικασία και την μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση.

openclass

Τα θέματα και τα ερωτήματα προς επεξεργασία στο εθνικό διάλογο για τη παιδεία:

 • Το Εθνικό πλαίσιο εκπαίδευσης (National Curriculum)
 • Υποχρεωτική Εκπαίδευση: Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο
 • Γενικό Λύκειο και πρόσβαση στα ΑΕΙ
 • ΕΠΑΛ & Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση μαθητών ειδικών κοινωνικών ομάδων
 • Αξιολόγηση-αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και των εμπλεκομένων στη διαδικασία της εκπαίδευσης
 • Αρχική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Εκπαίδευσης
 • Τοπική κοινότητα, αυτοδιοίκηση και σχολείο
 • Κρίση, Μεταναστευτικά ρεύματα και οι συνέπειές τους στο σχολείο. Η ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κουλτούρας.
 • Ενιαίος χώρος ΑΕΙ-Έρευνας, αναμόρφωση του χάρτη των ΑΕΙ, Μεταπτυχιακά
 • Ψηφιακή εκπαίδευση
 • Τα οικονομικά της εκπαίδευσης: Εξεύρεση πρόσθετων πόρων, εξοικονόμηση πόρων, προτάσεις.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους, Πολίτες, Επιστήμονες, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, και στον καθένα ξεχωριστά, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταθέσετε τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας, προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην προώθηση του ανοιχτού λογισμικού και περιεχομένου και των ανοιχτών τεχνολογιών και δεδομένων στην εκπαίδευση.

Δείτε τον ιστότοπο του εθνικού διαλόγου για την παιδεία

Αναλυτικά τα θέματα και τα ερωτήματα προς επεξεργασία στο εθνικό διάλογο για τη παιδεία

Οδηγίες για την υποβολή πρότασης

Leave a Comment