ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προτάσεις Πολιτικής για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στην Παιδεία

6005580301_1e6e318478_oTο ανοιχτό υλικό (open hardware) και το ανοιχτό περιεχόμενο μπορούν να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και της έρευνας  της χώρας μας. Η εμπειρία μας αποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο είναι βιώσιμο και ενδυναμώνει διδάσκοντες και διδασκόμενους. Πλατφόρμες όπως π.χ. το Ψηφιακό Σχολείο (http://dschool.edu.gr/), τα Ανοιχτά Ψηφιακά Μαθήματα (http://opencourses.gr/), η Βικιπαίδεια, το Internet Archive, το Open Street Map, η Europeana, το OpenAire, κλπ μπορούν να λειτουργήσουν ως βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του ελληνικού δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) σε συνεργασία με τα μέλη της (http://go.eellak.gr/meli), δηλαδή το σύνολο των μεγαλύτερων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, μπορεί και θέλει να στηρίξει το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών θέτοντας στην υπηρεσία σας τις γνώσεις, την εμπειρία και το δίκτυο εμπειρογνωμόνων και κοινοτήτων που διαθέτει. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες μας μπορούν να συμβάλλουν στην επαύξηση των ψηφιακών εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτιστικών μας κοινών και να ενισχύσουν ουσιαστικά τον χαρακτήρα, το πνεύμα και την αποστολή της δημόσιας παιδείας.

Σκοπός της επικοινωνίας αυτής είναι να σας μεταφέρει επιγραμματικά τις πολικές που υποστηρίζουμε και να προετοιμάσει έτσι το έδαφος, εφόσον το επιθυμείτε, για μια συνάντηση στην οποία θα μπουν οι βάσεις για συγκεκριμένες δράσεις της συνεργασίας μας.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έστειλε επιστολή στον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Μπαλτά με τις  παραπάνω προτάσεις, η επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ

Leave a Comment