ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εκπαιδευτική χρήση τεχνολογιών εκτύπωσης τρισδιάστατων αντικειμένων (3d printing) – Δράσεις & Ψηφιακές Κοινότητες διαμοίρασης/ανταλλαγής περιεχομένου

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Open Discovery Space δημιουργείται μια πολύγλωσση πύλη κοινωνικής δικτύωσης που θα αποτελεί ενιαίο σημείο πρόσβασης για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στους ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους πολλών Ευρωπαϊκών Αποθετηρίων εκπαιδευτικού υλικού. Ειδικότερα, το Open Discovery Space παρέχει μια υπερσύγχρονη μηχανή αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού, η οποία προσαρμόζει τα αποτελέσματα αναζητήσεων στις δυνατότητες και προτιμήσεις των χρηστών και συνδέει το υλικό με τη διδακτέα ύλη κάθε χώρας. Επιπλέον το Open Discovery Space παρέχει στον εκπαιδευτικό τα κατάλληλα εργαλεία, για να δημιουργήσει, να αποθηκεύσει και να μοιραστεί με άλλους τα δικά του εκπαιδευτικά σχέδια και σενάρια, ακόμη και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Πέρα από εκπαιδευτικό υλικό το Open Discovery Space δίνει τη δυνατότητα σε κάθε σχολείο να δημιουργήσει γρήγορα, εύκολα και χωρίς κόστος τη δική του σχολική πύλη ή στον κάθε εκπαιδευτικό να αναπτύξει την δική του εκπαιδευτική κοινότητα. Μέσα από αυτές τις σχολικές κοινότητες έχουν ήδη αναπτυχθεί πολλές καινοτόμες δράσεις μεταξύ των σχολείων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών.

Στο πλαίσιο εκπαιδευτικής χρήσης τεχνολογιών εκτύπωσης τριδιάστατων αντικειμένων έχει δημιουργηθεί η ψηφιακή κοινότητα «3d printing @ Schools Community” με στόχο την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με την τριδιάστατη εκτύπωση, την παρουσίαση εφαρμογών με χρήση λογισμικού σχεδίασης, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εκπαιδευτικών σεναρίων, καθώς και την έναρξη του διαλόγου μεταξύ σχολείων και άλλων φορέων σχετικά με διαθεματικά projects που εμπεριέχουν εφαρμογές τριδιάστατης εκτύπωσης. Γίνετε μέλος κάνοντας εγγραφή στην Κοινότητα, εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες!

Αυτή τη στιγμή στην Ελληνογερμανική Αγωγή τρέχουν οι παρακάτω δράσεις:

«Κατασκευή με 3d printer του αρχαιότερου υπολογιστή στον κόσμο – του Μηχανισμού των Αντικυθήρων»

Διαθεματική εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία περιλαμβάνει Μαθηματικά, Φυσική, Αστρονομία, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Πληροφορική, Μηχανική, Τεχνολογία. Στη δραστηριότητα αυτή θα μελετήσουμε τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων και θα κατασκευάσουμε ένα λειτουργικό αντίγραφο του. Αρχικά θα αναλύσουμε τη δομή του και τη λειτουργία του, στη συνέχεια θα σχεδιάσουμε τα μέρη του με ειδικό λογισμικό και θα τα κατασκευάσουμε με τον 3d printer. Σκοπός μας θα είναι να κατασκευάσουμε ένα αντίγραφο του μηχανισμού που να λειτουργεί όπως και ο πραγματικός υπολογιστής πριν από χιλιάδες χρόνια.

Θα καταγραφούν όλα τα βήματα της δραστηριότητας, ώστε στο τέλος να την παρουσιάσουν οι μαθητές στο σχολείο (σε μορφή video ή poster ή διάλεξης). Η ομάδα εργασίας αποτελείται από μαθητές λυκείου και ξεκίνησε στις 1/10/2014. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται στη φάση της σχεδίασης, χρησιμοποιείται το σχεδιαστικό πρόγραμμα open source OpenSCAD και εκτυπωτής CubeX Duo.

Επίσης, στην Πρωτοβάθμια γίνεται σχεδίαση πυραύλων σε  software της cubify από μαθητές της Ε’ Δημοτικού και εκτύπωση στον 3D Printer του σχολείου και στα πλαίσια του project “F1 in schools”, οι μαθητές σχεδιάζουν σε CAD software αμαξίδιο φόρμουλα 1 (υπό κλίμακα) και πολλά από τα μέρη του αμαξιδιόυ (αεροτομές, τροχούς, άξονες) εκτυπώνονται στον 3D Printer.

Οι δράσεις που υλοποιούνται έχουν περιγραφεί ως εκπαιδευτικά σεναρία στη σχετική κοινότητα με ποικιλία εκπαιδευτικών πηγών, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ: 3d printing μινωικού αγγείου & Διαγωνισμός F1 – 3d printing

Το Open Discovery Space συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα CIP-ICT PSP- 2011-5, Theme 2: Digital Content, Objective, 2.4: eLearning Objective 2.4

Εδώ θα βρείτε την παρουσίαση.

Leave a Comment