ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ευελιξία

Όλοι οι υπολογιστές, όπως και όλα τα λογισμικά που εμπεριέχουν, κάποια στιγμή δεν δουλεύουν σωστά.

BurnedLaptop

Αν το λογισμικό που χρησιμοποιούμε είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας, τότε η Εταιρία που το δημιούργησε θα μας ζητήσει να της το στείλουμε πίσω για να δει τι συμβαίνει.

youareit

To ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα μας επιτρέπει να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε γιατί κάτι έχει χαλάσει και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα.

fixing laptop

Leave a Comment