ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Αναδιανομή

Αυτό το έργο θα μπορούσε να φτιάξει μία ομάδα μαθητών χρησιμοποιώντας υλικό και πληροφορίες που αναδιανέμονται ελεύθερα:

Acqua από το από μία τάξη 7χρονων μαθητών της περιοχής του Βένετο στην Ιιταλία στο Vimeo.

Αυτό το έργο θα δημιουργήσει η ίδια χρησιμοποιώντας υλικό αποκλειστικής ιδιοκτησίας

Το ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα διατίθεται με άδειες χρήσης που επιτρέπουν την ελεύθερη διάθεση, τροποποίση, και επαναχρησιμοποίηση του.

Μάθετε περισσότερα για τις άδειες Creative Commons

Μάθετε περισσότερα για τις άδειες GPL

Leave a Comment