ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ένα νέο εκπαιδευτικό παράδειγμα

Η χρήση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα μπορεί να προκαλέσει ένα νέο εκπαιδευτικό παράδειγμα.

Aπέναντι στην μονόδρομη διδασκαλία, το ΕΛ/ΛΑΚ μπορεί να προωθήσει μία νέα λογική στον τρόπο που μαθαίνουμε και στο πώς μπορεί να προκληθεί και να καλλιεργηθεί η ατομική και συλλογική δημιουργικότητα.

Οι είκονες είναι από το βιντεοπαιχνίδι Lincity -υλοποθημένο με ΕΛ/ΛΑΚ- που έπαιξαν και ελληνοποίησαν οι μαθητές του 2ου πειραματικού δημοτικού Φλώρινας την περασμένη σχολική χρονιά.

Αν συνεχίσουμε να μην προωθούμε τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση:

– τα κλειστά προϊόντα, όπως αυτά που αγοράζουμε από την Microsoft, και που διατίθενται μόνο μέσω αδειών αποκλειστικής χρήσης θα συνεχίσουν να μην ωθούν, να μην βοηθούν τους εκπαιδετικούς μας οργανισμούς στο να ψάξουν για ευέλικτες επιλογές που θα κάνουν την λειτουργία τους πιο αυτόνομη τόσο οικονομικά όσο και τεχνολογικά.

– τα δημόσια εκπαιδευτικά ψηφιακά αγαθά θα γίνονται ως αποτέλεσμα κλειστά, με εμπόδια στη χρήση τους από πολίτες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

– οι εταιρείες που σχετίζονται με το οικοσύστημα του λογισμικού θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στο να πάρουν ή/και να μεταπωλήσουν το εκάστοτε έργο μην έχοντας περιθώριο ή πίεση για παραγωγή καινοτομίας και για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου.

– οι προγραμματιστές των τοπικών επιχειρήσεων θα συνεχίσουν να μη μαθαίνουν να χτίζουν προστιθέμενα λειτουργικά κομμάτια στις εκάστοτε πλατφόρμες τα οποία μπορεί να προκύπτουν βάσει των αναγκών των πελατών.

Leave a Comment