ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ασφάλεια

Επειδή με την ασφάλεια δεν παίζουμε…

Σε σύγκριση με το λογισμικό αποκλειστικής ιδιοκτησίας, το ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα μπορεί να είναι πιο ασφαλές όταν:

– ελέγχεται πραγματικά ο πηγαίος κώδικας των προγραμμάτων από τις κοινότητες που τα υλοποίησαν και τα χρησιμοποιούν

– οι άνθρωποι που αναπτύσσουν το λογισμικό, μαθαίνουν συνεχώς το πώς αναπτύσσεται ασφαλές λογισμικό

– διορθώνονται άμεσα τα κενά ασφάλειας του λογισμικού και η διορθώσεις του διανέμονται αποτελεσματικά

Leave a Comment