Συμμετοχή στο εργαστήριο ” Μηχανική Μάθηση στα Ελληνικά”