Εργαστήριο 3 «Exploring AI in the classroom – Αξιοποιώντας εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδακτική διαδικασία»

Το εργαστήριο «Exploring AI in the classroom – Αξιοποιώντας εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδακτική διαδικασία» αφορά στη γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευτικών με σύγχρονες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να συμβάλλει στην οικοδόμηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την ορθή ένταξη και χρήση εργαλείων ΤΝ στη διδακτική πρακτική. Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν παραδείγματα αυθεντικών διδακτικών παρεμβάσεων με αξιοποίηση εφαρμογών ΤΝ σε συνθήκες σχολικής τάξης, εστιάζοντας στα κύρια χαρακτηριστικά, ερεθίσματα, κατευθύνσεις και ενδεικτικά εργαλεία ΤΝ (όπως ChatGPT, Comicai, Canva, Quizizz, MagicSchool.ai). Τα παραδείγματα αναφέρονται σε δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού eTwinning έργου “Exploring AI in the classroom” (μετάφραση στα ελληνικά: «Εξερευνώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στην τάξη») το σχολικό έτος 2023-2024. Ενδεικτικά ερωτήματα που διερευνώνται: Ποια πλεονεκτήματα και οφέλη προσφέρει η ένταξη ΤΝ στη σχολική τάξη; Πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε εργαλεία ΤΝ στη διδακτική πρακτική; Ποιες δυσκολίες αναδύονται και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν προκειμένου να ενισχυθεί η διδακτική-μαθησιακή διαδικασία;

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γλέζου, Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού

Παρακαλούμε να εγγραφείτε ΜΟΝΟ ΑΝ έχετε πραγματικά την δυνατότητα να παραβρεθείτε στην ημερίδα και επίσης να έχετε μαζί σας το δικό σας εξοπλισμό για την παρακολούθηση του εργαστηρίου που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε.  Συνιστούμε laptop ή tablet. Υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω smartphone αν δεν σας ενοχλεί ιδιαίτερα το μικρό μέγεθος της οθόνης.

Εγγραφή