Εργαστήριο 1 “Discovery Space: Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για τη δυναμική αξιολόγηση των μαθητών

Το workshop “Discovery Space: Η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο για τη δυναμική αξιολόγηση των μαθητών ” προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην εκπαιδευτική διαδικασία και πιο συγκεκριμένα στην αξιολόγηση των μαθητών στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο. Το έργο αναπτύσσει έναν εικονικό βοηθό ΤΝ που παρακολουθεί την εξέλιξη των μαθητών, και αναλόγως των επιδόσεων τους, παρέχει συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό να αντιμετωπίσει τα σημεία στα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Με βάση τα παραπάνω, γίνεται με τη βοήθεια της ΤΝ ένα πρώτο βήμα προς την προσωποποιημένη μάθηση. Στο workshop θα παρουσιαστούν ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια στα οποία γίνεται χρήση του εικονικού βοηθού ΤΝ, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ανάλογα σενάρια για μαθήματα που διδάσκουν.  

 Εισηγητής: Δημήτρης Κουλεντιανός, Ελληνογερμανική Αγωγή

Παρακαλούμε να εγγραφείτε ΜΟΝΟ ΑΝ έχετε πραγματικά την δυνατότητα να παραβρεθείτε στην ημερίδα και επίσης να έχετε μαζί σας το δικό σας εξοπλισμό για την παρακολούθηση του εργαστηρίου που θα επιλέξετε να παρακολουθήσετε.  Συνιστούμε laptop ή tablet. Υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω smartphone αν δεν σας ενοχλεί ιδιαίτερα το μικρό μέγεθος της οθόνης.

Εγγραφή στο Εργαστήριο