ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σε αυτό τον κατάλογο παρουσιάζονται οι ανοιχτές τεχνολογίες και το ανοιχτό λογισμικό που χρησιμοποιείται στην ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα,σύμφωνα με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του https://edu-quest.ellak.gr/.

Στόχος του καταλόγου, είναι να καταγραφούν όλα τα έργα ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτών τεχνολογιών και περιεχομένου που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να δημιουργηθεί ένα μητρώο ανοιχτότητας που θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνεργασίας και δημοσιότητας έργων και καλών πρακτικών.

Όσα μέλη της ακαδημαϊκής - ερευνητικής κοινότητας, φοιτητές, διδάσκοντες, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό, που χρησιμοποιούν ή και δημιουργούν ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτές τεχνολογίες ή/και ανοιχτό περιεχόμενο στο ίδρυμα τους, μπορούν να εμπλουτίσουν τον κατάλογο , συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στο https://edu-quest.ellak.gr/

Ταξινόμηση κατά:
618 εγγραφές ικανοποιούν τις τρέχουσες παραμέτρους αναζήτησης:
Drupal - content management system
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
Ionic - mobile app framework
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
Redmine - project management application
Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μάθημα: ΥΠΟΔΟΜΕΣ
URL: click here
R
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
URL: click here
QGIS
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
URL: click here
Linux
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
URL: click here
Grass GIS
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
URL: click here
R
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
URL: click here
QGIS
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
URL: click here
GRASS GIS
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
URL: click here
R
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
URL: click here
QGIS
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
URL: click here
Libreoffice
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
URL: click here
GRASS GIS
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα: ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
URL: click here
pluto mhd
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Μάθημα: Πληροφορική Ι & ΙΙ Μαθηματικά Ι & ΙΙ Φαινόμενα μεταφοράς Κατασκευαστικές Τεχνολογίες
URL: click here
suse linux
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Μάθημα: Πληροφορική Ι & ΙΙ Μαθηματικά Ι & ΙΙ Φαινόμενα μεταφοράς Κατασκευαστικές Τεχνολογίες
URL: click here
MPI
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Μάθημα: Πληροφορική Ι & ΙΙ Μαθηματικά Ι & ΙΙ Φαινόμενα μεταφοράς Κατασκευαστικές Τεχνολογίες
URL: click here
VisIt
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα: ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Μάθημα: Πληροφορική Ι & ΙΙ Μαθηματικά Ι & ΙΙ Φαινόμενα μεταφοράς Κατασκευαστικές Τεχνολογίες
URL: click here
DSpace
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Μάθημα: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
URL: click here
Koha
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Μάθημα: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
URL: click here
tematres
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Μάθημα: ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-
URL: click here
moodle
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
URL: click here
Limesurvey
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Μάθημα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
URL: click here
https://ocp.teiath.gr/courses/TKE_UNDER102/
Ίδρυμα: ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μάθημα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
PLC-OPEN
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Μάθημα: Αρχές της επιστήμης των Υπολογιστών Ι
URL: click here
JClic
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Μάθημα: Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών ΙΙ
URL: click here
LibreOffice Impress
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Μάθημα: Πληροφορική στην εκπαίδευση
URL: click here
GIMP
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Μάθημα: Πληροφορική στην εκπαίδευση
URL: click here
Scribus
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Μάθημα: Πληροφορική στην εκπαίδευση
URL: click here
TuxPaint
Ίδρυμα: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Μάθημα: Πληροφορική στην εκπαίδευση
URL: click here

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • Για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ως Ανοιχτά Δεδομένα υπό μορφή αρχείου csv, εγγραφειτε στο site της ΕΕΛΛΑΚ.
  • Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ εδώ.