ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

(Workshop) – Αξιοποίηση Εικονικών Μηχανών (Virtual Machines) στην διδασκαλία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων μέσω του Moodle

Ημερομηνία/Ώρα
Date(s) - 30/11/2018
13:00 - 14:30

Κατηγορίες Δεν υπάρχουν Κατηγορίες


Εισηγητής: Γεώργιος Αυγέρης

ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

30/11/2018 13:00 – 14:3o

Οι συμμετέχοντες στα workshop θα πρέπει να έχουν μαζί τους φορητό υπολογιστή

 

Παρουσίαση μιας αρχιτεκτονικής προσέγγισης για την αξιοποίηση εικονικών μηχανών (Virtual Machines – VM) στην δημιουργία επιμορφωτικών σεμιναρίων μέσω της πλατφόρμας Moodle. Μέσω αυτής της προσέγγισης και της προτεινόμενης μεθοδολογίας, ο εκπαιδευτής μπορεί να παρέχει σε κάθε επιμορφούμενο μια προ-ρυθμισμένη εικονική μηχανή, την οποία στη συνέχεια διαχειρίζεται ο επιμορφούμενος μέσα από το Moodle, χρησιμοποιώντας απλά ένα Web Browser. Έτσι είναι εφικτή η υλοποίηση επιμορφώσεων πάνω σε εξειδικευμένα αντικείμενα ή πλατφόρμες που συνήθως γίνονται μόνο δια-ζώσης.
Η αρχιτεκτονική συνδυάζει: την πλατφόρμα Oracle VM VirtualBox για την υποστήριξη των εικονικών μηχανών, το λογισμικό Apache Guacamole Server για την παρουσίαση του VM στον browser και ένα νεο plugin στο Moodle για την δημιουργία και διαχείριση των VMs απο τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. Στο προτεινόμενο Workshop θα παρουσιαστούν οι ρυθμίσεις του plugin και οι δυνατότητες του καθώς και ένα παράδειγμα χρήσης του στα πλαίσια ενός online course μέσα απο το Moodle. Οι συμμετέχοντες στο Workshop θα χρησιμοποιήσουν το Plugin και ως εκπαιδευτές αλλά και ως εκπαιδευόμενοι, σε ένα πιλοτικό σεμινάριο με θέμα «Τεχνική Υποστήριξη Εργαστηρίων Πληροφορικής στη Βθμια εκπ/ση»

Bookings

Η εκδήλωση αυτή έχει πληρότητα κρατήσεων.

Leave a Comment