Άν ένας μαθητικός υπολογιστής είναι ένα εργαλείο μάθησης μέσα και έξω από την τάξη …

Άν ένας μαθητικός υπολογιστής είναι ένα εργαλείο μάθησης μέσα και έξω από την τάξη

6005580301_1e6e318478_oΤότε και το λογισμικό που περιέχεται στον υπολογιστή θα πρέπει να βοηθά τους μαθητές να μαθαίνουν.

Αν αυτό το λογισμικό είναι ένα κλειστό κουτίμη ελεύθερα διαθέσιμο, γεμάτο με μη τροποποιήσιμα προγράμματα, άχρηστα για μαθητές,
Τότε, το μόνο που μπορούμε να μάθουμε με αυτό είναι να το χρησιμοποιούμε σωστά…ή αλλιώς να γίνουμε αριστούχοι πιστοποιημένοι με ECDL..

Αν είναι έτσι, ίσως και να μην άλλαζαν πολλά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αν τελικά αγοράζαμε τέτοιους μαθητικούς υπολογιστές..

 

 

Η χρήση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) αλλάζει αυτό το κλειστό, μονόδρομο εκπαιδευτικό παράδειγμα.
Όταν ο μαθητικός υπολογιστής περιέχει ΕΛ/ΛΑΚ, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να:
αποκτήσουν μια πιο συνολική αντίληψη των ψηφιακών τεχνολογιών να πειραματίζονται ελεύθερα, να επαναχρησιμοποιούν το περιεχόμενο
να συμμετέχουν σε κοινότητες και να συνεργάζονται στη διαμόρφωση της ίδιας της τεχνολογίας